اخبار دانشگاه علوم پزشکی بم


برگزاری مناقصه پروژه سه گانه مسکن متخصصین ریگان، فهرج، نرماشیر و طرح توسعه اورژانس پاستور بم

مناقصه پروژه سه گانه مسکن متخصصین شهرستان های ریگان، فهرج، نرماشیر و طرح توسعه اورژانس پاستور بم با حضور معاون توسعه مدیریت و منابع برگزار شد.

ادامه خبر
جلسه گزارش عملکرد یکساله حوزه منابع انسانی

جلسه گزارش عملکرد یکساله حوزه منابع انسانی با حضور معاون توسعه مدیریت منابع دانشگاه علوم پزشکی بم برگزار شد.

ادامه خبر
تقدیر از فرزندان شاهد در سالروز بزرگداشت شهداء

 ازسه نفر از فرزندان شاهد در سالروز بزرگداشت شهداء در دانشگاه علوم پزشکی بم تقدیر شد.

ادامه خبر
برگزاری مناقصه مجدد، پروژه مسکن متخصصین واقع در سایت بیمارستان پاستور بم

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بم در نظر دارد با رعایت قانون برگزاری مناقصات، پروژه مسکن متخصصین واقع در سایت بیمارستان پاستور بم را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.

ادامه خبر
نشست تخصصی معاونین توسعه مدیریت منابع دانشگاه های منطقه آمایشی 8 کشور

نشست تخصصی معاونین توسعه مدیریت منابع دانشگاه های منطقه آمایشی 8 کشور به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد.

ادامه خبر
جلسه بررسی پروژه بیمارستان فهرج

پروژه بیمارستان 32 تختخوابی  شهرستان فهرج با حضور معاون توسعه مدیرت و منابع دانشگاه علوم پزشکی بم مورد بررسی قرار گرفت.

ادامه خبر