اخبار دانشگاه علوم پزشکی بم


برگزاری کمیته تدوین محتوای آموزشی

 کمیته تدوین محتوای آموزشی در دفتر معاونت توسعه مدیریت ومنابع دانشگاه برگزار شد.

ادامه خبر
برگزاری کمیته استقرار زنجیره تأمین کالا، خدمات دارویی و تجهیزات

 کمیته استقرار زنجیره تأمین کالا، خدمات دارویی و تجهیزات با حضور معاون توسعه مدیریت و منابع برگزار شد. 

ادامه خبر
برگزاری کارگروه پرونده الکترونیک سلامت

 کارگروه پرونده الکترونیک سلامت  در دفتر حوزه ریاست دانشگاه برگزار شد.

ادامه خبر
واگذاری امور طبخ و توزیع غذای دانشجویان پردیس

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهرستان بم در نظر دارد امور طبخ و توزیع غذای دانشجویان پردیس را از تاریخ 98/04/01 لغایت 99/03/31  از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای به بخش خصوصی واگذار نماید.

ادامه خبر
جلسه انعقاد تفاهمنامه سال98 با شبکه بهداشت وبیمارستان جوادالائمه نرماشیر

 

جلسه انعقاد تفاهمنامه سال98 با شبکه بهداشت وبیمارستان جوادالائمه نرماشیردر دفتر معاونت توسعه دانشگاه علوم پزشکی برگزار شد.

ادامه خبر
جلسه انعقاد تفاهمنامه سال 98 با شبکه بهداشت شهرستان فهرج

جلسه انعقاد تفاهمنامه سال 98 با شبکه بهداشت شهرستان فهرج با حضور معاون توسعه دانشگاه برگزار شد.

ادامه خبر