اخبار دانشگاه علوم پزشکی بم


برگزاری دومین جلسه پدافند غیر عامل

دومین جلسه پدافند غیر عامل معاونت تحقیقات و فن آوری روز سه شنبه 1397/10/28 برگزار گردید.

ادامه خبر
برگزاری کارگاه اخلاق در انتشار آثار پژوهشی27دی ماه 1397

کارگاه اخلاق در انتشار آثار پژوهشی مورخ 1397/10/27در دانشکده پزشکی برگزار می گردد.

ادامه خبر
برگزاری کارگاه آشنایی با حوزه فن آوری سلامت

کارگاه آشنایی با حوزه فن آوری سلامت در تاریخ 22دی ماه 1397 در محل دانشکده پزشکی برگزار شد.

ادامه خبر
برگزاری جلسه هفتگی کمیته تحقیقات دانشجویی

جلسه کمیته تحقیقات دانشجویی در دفتر معاونت تحقیقات و فن آوری برگزار شد.

ادامه خبر
اولین جلسه پدافند غیر عامل

برگزاری اولین جلسه پدافند غیر عامل در تاریخ 22دی ماه 1397

ادامه خبر
تسلیت در گذشت پدر گرامی جناب آقای کمال الدینی

تسلیت در گذشت پدر گرامی جناب آقای کمال الدینی

 

ادامه خبر