اخبار دانشگاه علوم پزشکی بم


پیگیری تصمیمات اتخاذ شده بازدید معاون درمان وزارت بهداشت از دانشگاه علوم پزشکی بم

 تصمیمات اتخاذ شده در بازدید معاون درمان وزارت بهداشت از دانشگاه علوم پزشکی بم، توسط رییس دانشگاه پیگیری شد.

ادامه خبر
دیدار رییس دانشگاه علوم پزشکی بم با معاون فرهنگی دانشجویی وزارت بهداشت

رییس دانشگاه علوم پزشکی بم در خصوص مسائل فرهنگی و دانشجویی دانشگاه با معاون فرهنگی دانشجویی وزارت بهداشت (مورخ 98/4/25)دیدارکرد. 

ادامه خبر
کارگاه آموزشی آشنایی با نحوه فعال سازی و شرح وظایف اعضای NRF

کارگاه آموزشی آشنایی با نحوه فعال سازی و شرح وظایف اعضای  NRF برگزار شد.

ادامه خبر
کارگاه آموزشی آشنایی با نحوه فعال سازی و شرح وظایف اعضای NRF

کارگاه آموزشی آشنایی با نحوه فعال سازی و شرح وظایف اعضای  NRF برگزار شد.

ادامه خبر
تقدیر رییس دانشگاه علوم پزشکی بم از زحمات صادقانه دکتر حکیمه خلیلی

دکتر عباس زاده در پیامی از زحمات صادقانه دکتر خلیلی در مدت تصدی معاونت درمان تقدیر کرد.

ادامه خبر
سرپرست معاونت درمان دانشگاه تعیین شد

رییس دانشگاه علوم پزشکی بم، طی حکمی دکتر خاطره محمدی را به عنوان سرپرست معاونت درمان دانشگاه تعیین کرد.

ادامه خبر