اخبار دانشگاه علوم پزشکی بم


بازدید رییس دانشگاه علوم پزشکی بم به همراه فرماندار از پارکینگ استقبال نوروزی

رییس دانشگاه علوم پزشکی بم به همراه فرماندار از پارکینگ استقبال نوروزی ورودی شهر بم بازدید کرد.

ادامه خبر
بازدید رییس دانشگاه علوم پزشکی از کمپ سلامت نوروزی شهرستان نرماشیر

رییس دانشگاه علوم پزشکی بم از کمپ سلامت نوروزی شهرستان نرماشیر بازدید کرد.

ادامه خبر
بازدید رییس دانشگاه علوم پزشکی بم از بیمارستان جوادالائمه شهرستان نرماشیر

رییس دانشگاه علوم پزشکی از نحوه خدمت رسانی بیمارستان جوادالائمه شهرستان نرماشیر بازدید کرد.

ادامه خبر
بازدید رییس دانشگاه علوم پزشکی بم در دومین روز بهار از شبکه و مرکز بهداشت شهرستان نرماشیر

رییس دانشگاه علوم پزشکی از شبکه و مرکز بهداشت شهرستان نرماشیر بازدید کرد.

ادامه خبر
بازدید رییس دانشگاه علوم پزشکی بم در دومین روز فروردین از کمپ های سلامت نوروزی شهرستان فهرج

رییس دانشگاه علوم پزشکی از کمپ های سلامت نوروزی شهرستان فهرج بازدید کرد.

ادامه خبر
بازدید رییس دانشگاه علوم پزشکی از پایگاه اورژانس جاده ای شورگز

رییس دانشگاه علوم پزشکی بم از پایگاه اورژانس جاده ای شورگز بازدید کرد.

ادامه خبر