اخبار دانشگاه علوم پزشکی بم


پرداخت کمک هزینه 80ملیون ریالی خرید وسایل منزل به خانواده بی بضاعت از منطقه سید طاهرالدین

حوزه مشارکت های مردمی به خانواده ایی که در اثر آتش سوزی منزل کلیه وسایله خانه خود را از دست داد ؛کمک هزینه 80 میلیون ریالی پرداخت کرد.

ادامه خبر
جلسه همکاری و هم اندیشی جهت رفع مشکلات منطقه حافظ آباد

جلسه هماهنگی و همکاری در جهت رفع مشکلات منطقه حافظ آباد،توسط اهالی آن منطقه با دعوت از مدیر مشارکت های مردمی در مدرسه شهدای دانش آموز  برگزار شد.

ادامه خبر
جلسه همکاری و هم اندیشی جهت رفع مشکلات منطقه حافظ آباد

جلسه هماهنگی و همکاری در جهت رفع مشکلات منطقه حافظ آباد،توسط اهالی آن منطقه با دعوت از مدیر مشارکت های مردمی در مدرسه شهدای دانش آموز  برگزار شد.

ادامه خبر
جلسه همکاری و هم اندیشی جهت رفع مشکلات منطقه حافظ آباد

جلسه هماهنگی و همکاری در جهت رفع مشکلات منطقه حافظ آباد،توسط اهالی آن منطقه با دعوت از مدیر مشارکت های مردمی در مدرسه شهدای دانش آموز  برگزار شد.

ادامه خبر
جلسه همکاری و هم اندیشی جهت رفع مشکلات منطقه حافظ آباد

جلسه هماهنگی و همکاری در جهت رفع مشکلات منطقه حافظ آباد،توسط اهالی آن منطقه با دعوت از مدیر مشارکت های مردمی در مدرسه شهدای دانش آموز  برگزار شد.

ادامه خبر
تجلیل رئیس اداره پرستاری از کادر پرستاری درمانگاه تامین اجتماعی به مناسبت روز تامین اجتماعی

رئیس اداره پرستاری با اهداء شاخه گل و لوح تقدیر از کادر پرستاری درمانگاه تامین اجتماعی به مناسبت روز تامین اجتماعی  تقدیر کرد.

ادامه خبر