اخبار دانشگاه علوم پزشکی بم


ارائه ی خدمات پزشکی و غربالگری فشار خون به فرهنگیان محترم بازنشسته در مدیریت آموزش پرورش توسط حوزه اجتماعی

خدمات پزشکی و غربالگری فشار خون به فرهتگیان بازنشسته در مدیریت آموزش و پرورش توسط حوزه اجتماعی صبح امروز ارائه داده شد.

ادامه خبر
جلسه همکاری و هماهنگی حوزه اجتماعی در راستای اجرای طرح"بسیج ملی کنترل فشار خون بالا"

نشست حوزه اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی در راستای اجرای طرح"بسیج ملی کنترل فشار خون بالا" با مسئولین مربوطه برگزار شد.

ادامه خبر
راه اندازی اتاق پزشک و ارائه خدمات پزشکی د رمدیریت آموزش پرورش به فرهنگیان محترم

اتاق پزشک در مدیریت آموزش پرورش با همکاری حوزه اجتماعی صبح چهارشنبه مورخ 98/2/25 افتتاح شد.

ادامه خبر
ارائه خدمات بهداشتی درمانی به مناسبت هفته سلامت به مددجویان زندان

خدمات بهداشتی درمانی توسط اداره خیرین دانشگاه علوم پزشکی به مددجویان زندان در حال انجام می باشد.

ادامه خبر
آموزش سلامت همگانی و توسعه سلامت اجتماعی توسط واحد آموزش سلامت دانشگاه علوم پزشکی به مددجویان زندان

 آموزش  به مددجویان زندان توسط رئیس گروه آموزش سلامت دانشگاه علوم پزشکی در سومین روز از هفته سلامت  انجام شد.

ادامه خبر
نصب بنر به مناسبت هفته سلامت توسط واحد آموزش وارتقاء سلامت دانشگاه علوم پزشکی

واحد آموزش و ارتقاء سلامت حوزه اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی به مناسبت هفته سلامت بنر های اموزشی در دانشگاه علوم پزشکی و ورودی درب دانشگاه نصب کرد.

ادامه خبر