نشست رییس دفتر توسعه فن آوری سلامت وزارت بهداشت با رییس و اعضای هیإت علمی دانشگاه علوم پزشکی بم

نشست رییس دفتر توسعه فن آوری سلامت وزارت بهداشت با رییس و اعضای هیإت علمی دانشگاه علوم پزشکی بم

نشست رییس دفتر توسعه فن آوری سلامت وزارت بهداشت با رییس و اعضای هیإت علمی دانشگاه علوم پزشکی بم برگزار شد.


به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی بم، ظهر امروز نشست دکتر وطن پور رییس دفتر توسعه فن آوری سلامت وزارت بهداشت به همراه دکتر علیزاده رییس کارگروه سیاستگذاری دفتر توسعه فناوری،  با رییس و اعضای هیإت علمی دانشگاه علوم پزشکی بم برگزار شد. 

این نشست با همت معاونت تحقیقات و فن آوری دانشگاه و با حضور دکتر عباس زاده رییس دانشگاه علوم پزشکی، معاون بهداشتی، معاون تحقیقات و فن آوری، معاون دانشجویی فرهنگی و سرپرست معاونت توسعه، معاون غذا و دارو، روسای دانشکده های بهداشت، پزشکی، پرستاری و مامایی، اعضای هیأت علمی دانشگاه و روسای اداره حراست، بازرسی، هسته گزینش، روابط عمومی در سالن سلامت ستاد مرکزی برگزار شد.


1398/04/19
326