برگزاری جلسه بررسی وضعیت آمبولانس های تحت پوشش دانشگاه

برگزاری جلسه بررسی وضعیت آمبولانس های تحت پوشش دانشگاه

 جلسه بررسی وضعیت آمبولانس های تحت پوشش دانشگاه در اداره بازرسی برگزار شد.


به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی بم، جلسه ای مورخ 17/4/98در دفتر ریاست اداره بازرسی  در خصوص جلسه بررسی وضعیت آمبولانس های تحت پوشش دانشگاه  با حضور رئیس اداره بازررسی _رئیس  حراست _ جانشین مسئول  اداره بازرسی_ رئیس اداره امور حقوقی_ مسؤل امور اداری مرکزفوریتهای پزشکی  برگزار گردید.

 


1398/04/19
143