برگزاری جلسه بررسی پروژه های عمرانی دانشگاه

برگزاری جلسه بررسی پروژه های  عمرانی دانشگاه

 جلسه بررسی پروژه های  عمرانی در اداره بازرسی دانشگاه علوم پزشکی بم برگزار شد.


به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی بم، جلسه ای مورخ 16تیر ماه سال 98 دردفتر بازرسی  با حضور (رییس اداره بازرسی _ جانشین مسئول ریاست  اداره بازرسی_ رئیس اداره توسعه منابع فیزیکی امورعمرانی و تجهیزاتی_کارشناس امو مالی)به میزبانی  اداره بازرسی  در خصوص بررسی پروژه های  عمرانی دانشگاه برگزار گردید. 

 

 


1398/04/19
106