فراخوان ثبت نام دوره بازآموزی طب کار

فراخوان ثبت نام دوره بازآموزی طب کار

دوره بازآموزی طب کار در دانشگاه علوم پزشکی اردبیل برگزار می شود.


دوره بازآموزی طب کار در مورخ 10 لغایت 14 مرداد ماه سال جاری در دانشگاه علوم پزشکی اردبیل برگزار می شود. پزشکان عمومی علاقمند جهت ثبت نام و شرکت در دوره مذکور می توانند به سایت مرکز آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی اردبیل به آدرس www.ardabil.ircme.ir مراجعه نمایند.


1398/04/19
744