نشست رییس دانشگاه علوم پزشکی بم با کاندیداهای پنجمین دوره انتخابات سازمان نظام پرستاری

نشست رییس دانشگاه علوم پزشکی بم با کاندیداهای پنجمین دوره انتخابات سازمان نظام پرستاری

نشست رییس دانشگاه علوم پزشکی بم با کاندیداهای پنجمین دوره انتخابات سازمان نظام پرستاری دانشگاه برگزار شد.


به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی بم، ظهر امروز نشستی با حضوردکتر عباس زاده رئیس دانشگاه علوم پزشکی با کاندیداهای پنجمین دوره انتخابات نظام پرستاری با  دفتر  ریاست دانشگاه برگزار شد.

پنجمین دوره انتخابات سازمان نظام پرستاری روز جمعه 21تیرماه  همزمان با سراسر کشور در محل های تعیین شده در واحدهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی بم برگزار خواهد شد.


1398/04/17
318