نظارت بر امر شمارش آراء هر صندوق"پنجمین دوره انتخابات سازمان نظام پرستاری"

نظارت بر امر شمارش آراء هر صندوق"پنجمین دوره انتخابات سازمان نظام پرستاری"

به اطلاع کاندیداهای محترم پنجمین دوره انتخابات سازمان نظام پرستاری می رساند:


طبق ماده 36 :

مجموع کاندیداهای هریک از شهرستان ها در صورت توافق کتبی می توانند جهت نظارت بر امر شمارش آراء هر صندوق، 2 تا 5 نفر از بین خود را تعیین و به هیأت نظارت شهرستان مربوطه جهت امر فوق، معرفی نمایند.

لازم به ذکر است دبیرخانه هیأت نظارت، اداره حراست دانشگاه می باشد.


1398/04/15
292