جلسه بررسی و تدوین شیوه نامه ی جذب نیروهای قرارداد پزشک خانواده

جلسه بررسی و تدوین شیوه نامه ی جذب نیروهای قرارداد پزشک خانواده

جلسه بررسی و تدوین شیوه نامه ی جذب نیروهای قرارداد پزشک خانواده برگزار شد.


به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی بم، جلسه بررسی و تدوین شیوه نامه ی جذب نیروهای قرارداد پزشک خانواده با حضور دکتر صدیقی معاون توسعه مدیریت و منابع، معاون بهداشتی، رؤسای مراکز و شبکه بهداشت تابعه، رییس اداره حراست و بازرسی، مدیر نیروی انسانی دانشگاه مورخ 98/03/21 در دفتر معاونت توسعه دانشگاه برگزار شد.


1398/03/22
148