نظارت و بازدید بر اجرای کمپین بسیج ملی کنترل فشارخون بالا

نظارت و بازدید بر اجرای کمپین بسیج ملی کنترل فشارخون بالا

رییس گروه پیشگیری  و مبارزه با بیماریهای غیرواگیر معاونت بهداشت از پایگاههای بسیج ملی کنترل فشارخون بالا در شهرستان بم بازدید کرد.


این بازدید با هدف نظارت بر چگونگی اجرای طرح ، کنترل کیفیت و کمیت امکانات همچنین نحو ه ی ارائه ی خدمت رسانی به مردم انجام شد.


1398/03/22
83