برگزاری کارگاه بیماریهای منتقله از آب و غذا

برگزاری کارگاه  بیماریهای منتقله از آب و غذا

گروه مدیریت شبکه معاونت بهداشت در تاریخ 1398/03/20روز یکشنبه در راستای بالا بردن سطح آگاهی و آموزش پرسنل محترم فنی شاغل درآزمایشگاههای حوزه ی بهداشت و درمان اقدام به برگزاری کارگاهی یکروزه با موضوع بیماریهای منتقله از آب و غذا کرد.


این کارگاه با تدریس آقای مرتضوی عضو هیئت علمی دانشکده ی پزشکی در رشته ی میکروب شناسی پزشکی برگزار شد.


1398/03/22
81