مجور موافقت قطعی دانشگاه علوم پزشکی بم

مجور موافقت قطعی دانشگاه علوم پزشکی بم

با پیگیری های رییس دانشگاه و معاون آموزشی  مجوز موافقت قطعی دانشگاه علوم پزشکی بم صادر و ابلاغ شد.


به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی بم،با پیگیری های دکتر عباس زاده رییس دانشگاه علوم پزشکی و  دکتر آقا عسکری معاون آموزشی دانشگاه، همچنین پیرو بازدید دکتر اکبری مشاور معاون آموزشی وزارت بهداشت از کلیه واحدهای تابعه دانشگاه در اردیبهشت ماه سال جاری و به استناد رأي صادره در دويست و هفتاد و دومين جلسه  شوراي گسترش دانشگاه هاي علوم پزشكي، مورخ 1398/02/29 با تأسيس دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بم موافقت قطعي بعمل آمد.

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی بم؛ ضمن تبریک این موفقیت چشمگیر از تلاشهای تمامی معاونت ها و واحدهای تابعه دانشگاه که در کسب این موفقیت سهیم بودند مراتب قدر دانی را بعمل می آورد.


1398/03/21
247