اطلاعیه مهم هیئت اجرایی پنجمین دوره انتخابات هیئت مدیره نظام پرستاری

اطلاعیه مهم هیئت اجرایی پنجمین دوره  انتخابات هیئت مدیره نظام پرستاری

اطلاعیه مهم هیئت اجرایی پنجمین دوره  انتخابات هیئت مدیره نظام پرستاری شهرستان به شرح ذیل می باشد:


اعلام اسامی نهایی تأیید صلاحیت شده انتخابات نظام پرستاری شهرستان

شرایط شرکت در انتخابات

برنامه زمانبندی و محل استقرار صندوق های اخذ رأی


1398/03/21
509