اطلاعیه مهم هیئت اجرایی پنجمین دوره انتخابات هیئت مدیره نظام پرستاری

اطلاعیه مهم هیئت اجرایی پنجمین دوره  انتخابات هیئت مدیره نظام پرستاری

اطلاعیه مهم هیئت اجرایی پنجمین دوره  انتخابات هیئت مدیره نظام پرستاری شهرستان به شرح ذیل می باشد:


اعلام اسامی نهایی تأیید صلاحیت شده انتخابات نظام پرستاری شهرستان