اعلام رضایت بیماران دیالیزی از نحوه خدمات رسانی مرکز جامع بیماری های خاص سپهر

اعلام رضایت بیماران دیالیزی از نحوه خدمات رسانی مرکز جامع بیماری های خاص سپهر

رییس دانشگاه علوم پزشکی از مرکز جامع بیماری های خاص سپهر بازدید کرد. 


به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی بم، صبح امروز دکتر عباس زاده رییس دانشگاه علوم پزشکی از مرکز جامع بیماری های خاص بم بازدید کرد.

در این بازدید با نظرسنجی از بیماران دیالیزی، از وضعیت مکانی و نحوه خدمت رسانی مرکز جامع بیماری های خاص سپهر شهرستان اعلام رضایت کردند.


1398/03/19
151