جلسه رییس دانشگاه علوم پزشکی در خصوص وضعیت آموزشی بیمارستان پاستور

جلسه رییس دانشگاه علوم پزشکی در خصوص وضعیت آموزشی بیمارستان پاستور

جلسه رییس دانشگاه علوم پزشکی در خصوص وضعیت آموزشی بیمارستان پاستور برگزار شد.


به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی بم، دکتر عباس زاده رییس دانشگاه علوم پزشکی صبح امروز پس از بازدید ساختمان آموزشی بیمارستان پاستور، جلسه ای با حضور معاون آموزشی، معاون توسعه، رییس بیمارستان پاستور در محل بیمارستان برگزار و  در خصوص بررسی مسائل و حل مشکلات آموزشی بیمارستان پاستور بحث و راه کارهایی ارائه شد.

 


1398/03/18
177