راه اندازی اتاق پزشک و ارائه خدمات پزشکی د رمدیریت آموزش پرورش به فرهنگیان محترم

راه اندازی اتاق پزشک و ارائه خدمات پزشکی د رمدیریت آموزش پرورش به فرهنگیان محترم

اتاق پزشک در مدیریت آموزش پرورش با همکاری حوزه اجتماعی صبح چهارشنبه مورخ 98/2/25 افتتاح شد.


به گزارش روابط عمومی حوزه اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی ، اتاق پزشک در مدیریت آموزش پرورش با همکاری حوزه اجتماعی جهت ارائه خدمات به فرهنگیان محترم صبح چهارشنبه مورخ 98/2/25 افتتاح شد. وخدمات پزشکی توسط خانم دکتر حیدری مقدم و خدمات غربالگری قند خون و فشار خون توسط تیم فوریت ها وکادر پرستاری به فرهنگیان محترم ارائه شد.


1398/02/25
128