بسیج ملی کنترل فشارخون بالا

بسیج ملی کنترل فشارخون بالا

گروه هدف :

افراد بالای 30 سال ، زنان باردار ، بیماران کلیوی


آغاز برنامه :

 1398/02/27   لغایت 1398/04/15

کتابچه تغذیه در فشار خون بالا # بسیج ملی کنترل فشارخون بالا


1398/02/25
231