برگزاری کمیته تدوین محتوای آموزشی

برگزاری کمیته تدوین محتوای آموزشی

 کمیته تدوین محتوای آموزشی در دفتر معاونت توسعه مدیریت ومنابع دانشگاه برگزار شد.


به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی بم،کمیته تدوین محتوای آموزشی با توجه به برنامه عملیاتی دانشگاه  صبح امروز با حضور دکتر صدیقی معاون توسعه مدیریت و منابع، معاون بهداشتی ،معاون آموزشی، اعضای هیئت علمی و کارشناسان یهداشت و درمان دانشگاه در دفتر معاونت توسعه برگزار شد.


1398/02/25
94