برگزاری کارگاه نحوه نمونه برداری میکروبی و شیمیایی آب آشامیدنی

برگزاری کارگاه نحوه نمونه برداری میکروبی و شیمیایی آب آشامیدنی

گروه سلامت محیط و کار در تاریخ 98/02/25 درخصوص نحوه ی نمونه برداری میکروبی و شیمیایی آب آشامیدنی کارگاهی در محل سالن آموزش بهورزی برگزار کرد.


این کارگاه آموزشی با تدریس آقای دکتر گلپایگانی و خانم مهندس بنی اسدی از اداره آب فاضلاب روستایی جهت کارشناسان بهداشت محیط ستاد معاونت بهداشت و شهرستانهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی بم برگزارشد.

هدف از برگزاری این کارگاه آموزش  صحیح وآشنایی با نحوه ی نمونه برداری میکروبی و شیمیایی آب آشامیدنی است.


1398/02/25
86