جلسه رییس دانشگاه علوم پزشکی با کادر پرستاری بیمارستان پاستور در خصوص انتخابات نظام پرستاری

جلسه رییس دانشگاه علوم پزشکی با کادر پرستاری بیمارستان پاستور در خصوص انتخابات نظام پرستاری

رییس دانشگاه علوم پزشکی بم گفت: جایگاه پرستاران در ارتقاء سلامت جامعه اهمیت ویژه ای دارد.


به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی بم، دکتر عباس زاده رییس دانشگاه علوم پزشکی در جمع کادر پرستاری بیمارستان پاستور بم ضمن تبریک ماه مبارک رمضان، در خصوص پرونده سلامت الکترونیک و نظام ارجاع که تأکید شخص وزیر بهداشت است افزود: این طرح موجب کاهش هزینه های مردم و همچنین تمامی سوابق بیمار مشاهده می شود که استاندارها به هم نزدیک و خطاها نیز کاهش پیدا می کند و پرستاران در این امر جایگاه موثری دارند.

رییس دانشگاه علوم پزشکی با تأکید بر اینکه جایگاه پرستاران در ارتقاء سلامت جامعه اهمیت ویژه ای دارد و کار پرستاری بسیار مقدس و سخت است و این درحالی است که با گشاده رویی،  علم و آگاهی ، دلسوزی و دقت در بیمارستان خدمات ارائه می شود.

وی با بیان اینکه همیشه برای انجام کار بهتر موانعی هم در سر راه قرار دارد گفت: این موانع می تواند از برخوردهای دوگانه برخی مدیران یا حتی تجهیزات، موانع اداری و یا اینکه مسائل خانوادگی باشد اما باید برای بهتر خدمات رسانی این موانع را برطف سازیم.

وی در خصوص انتخابات نظام پرستاری افزود: نظام پرستاری به عنوان یک سازمان رسمی که از حقوق حرفه ای ، حرفه مندان درقبال مردم و از حقوق مردم در قبال آسیب هایی که پرستاران می توانند بزنند دفاع و قضاوت می کند و هدف ما این است که انتخابات نظام پرستاری در دانشگاه علوم پزشکی بم با صحت و سلامت برگزار شود تا نماینده و هیئت مدیره خوبی در نظام پرستاری داشته باشیم.

 


1398/02/23
186