گزارش برخی از پیشرفت های پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بم"معاونت تحقیقات و فن آوری"

گزارش برخی از پیشرفت های پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بم"معاونت تحقیقات و فن آوری"

 

معاون تحقیقات و فن آوری دانشگاه علوم پزشکی بم گفت: شاخص های پژوهشی دانشگاه از جمله میزان تولید علم (تعداد  مقالات چاپ شده در مجلات با نمایه های معتبر)، شاخص کیفیاچ دانشگاه و همکاری های بین المللی دانشگاه از ابتدای مهرماه 97 تاکنون روند رو به رشدی داشته است.


به گزارش روابط عمومی معاونت تحقیقات و فن آوری دانشگاه علوم پزشکی بم، دکتر فریبا برهانی معاون تحقیقات و فن آوری دانشگاه؛ رشد شاخص های پژوهشی دانشگاه از جمله میزان تولید علم (تعداد  مقالات چاپ شده در مجلات با نمایه های معتبر)، شاخص کیفی اچ دانشگاه و همکاری های بین المللی دانشگاه روند رو به رشدی را از ابتدای مهرماه 97 تا کنون داشته است که در جدول زیر می توان به این تغییرات اشاره نمود. دانشگاه علوم پزشکی بم در بین تمامی دانشگاه های کشور هم اکنون از لحاظ درصد مقالات بین الملی رتیه 13 کشوری را بین 64 دانشگاه و دانشکده علوم پزشکی کشور داراست (منبع used.research.ac.ir).

شاخص های پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بم مهر 97  اردیبهشت 98  درصد رشد
تعداد مقالات 127 223 75%
تعداد مقالات بین المللی 20 41 100%
تعداد استنادات  284 678 138%
شاخص اچ دانشگاه 11 17 54%

 

 

معاون تحقیقات و فن آوری دانشگاه ضمن تبریک این موفقیت، عوامل متعددی را در پیشرفت های پژوهشی دانشگاه موثر دانسته است که از جمله می توان به ارتباطات موثر بین دانشگاهی، استفاده از ظرفیت پژوهشگران جوان ، سیاستگذاری در حوزه پژوهشی با استفاده از خرد جمعی و بارویکرد همگانی نمودن پژوهش، توجه به توانمندسازی اعضا هیات علمی و دانشجویان، بستر سازی جهت ارتباط بیشتر این دو گروه با هم برای فعالیت های پژوهشی اشاره نمود. 

دکتر فریبا برهانی همچنین از حمایت ریاست دانشگاه، معاون توسعه و مدیر مالی دانشگاه  جهت حمایت همه جانبه از فعالیت های پژوهشی تشکر و قدردانی نمود و اظهار امیدورای کرد که با تداوم این حمایت ها و تلاش پژوهشگران، دانشجویان و اعضا هیات علمی  در سال 98، دانشگاه علوم پزشکی بم شاهد موفقیت های بیشتر در حوزه تحقیقات و فن آوری خواهد بود.

 


1398/02/18
199