برگزاری کارگروه پدافند غیر عامل

برگزاری کارگروه پدافند غیر عامل

کارگروه پدافند غیر عامل با حضور جانشین معاونت توسعه دانشگاه برگزار شد.


به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی بم، صبح امروز جلسه کارگروه پدافند غیر عامل با حضور مهندس جلالی جانشین معاونت توسعه مدیریت و منابع،  مدیر پشتیبانی، مدیرمالی،  مدیر دفتر فنی، مدیر بودجه، کارشناسان معاونت غذا و دارو،معاونت درمان،  دفتر منابع انسانی،معاونت  توسعه مدیریت و منابع و مسئول کلینیک امام رضا در دفتر جانشین توسعه برگزار شد.


1398/01/26
30