دانشجویان فعال مفدا بم، در کارگاه آموزشی خبرنویسی شرکت کردند

دانشجویان فعال مفدا بم، در کارگاه آموزشی خبرنویسی شرکت کردند

کارگاه آموزشی خبر نویسی با حضور"مهرداد صادقی" خبرنگار شهرستانی با حضور چهارده نفر از دانشجویان فعال رسانه مفدا بم، در دانشگاه علوم پزشکی بم برگزار شد.


به گزارش روابط عمومی معاونت دانشجویی فرهنگی؛

به منظور تقویت عملکرد و توان افزایی نیروهای فعال رسانه ای در پایگاه خبری مفدا بم، کارگاه آموزشی با حضور دانشجویان علاقمند به خبر نویسی د