برگزاری اولین دوره روش تحقیق و اصول مقاله نویسی تحت عنوان "مدرسه بهاره"

برگزاری  اولین دوره روش تحقیق و اصول مقاله نویسی تحت عنوان "مدرسه بهاره"

معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی بم با هدف ارتقا توانمندی های پژوهشی اعضا هیئت علمی این دانشگاه، اولین دوره روش تحقیق و اصول مقاله نویسی را تحت عنوان "مدرسه بهاره" در تاریخ 28 لغایت 30 فروردین ماه 1398 برگزار می کند. 


در این مدرسه سه روزه اصول روش تحقیق و مقاله نویسی به صورت کارگاهی تدریس و برای این دوره مجموعه‌ای از کارگاه‌های مجزا اما به هم پیوسته طراحی شده‌ است. کارگاه‌های پروپوزال نویسی، اصول مقاله نویسی، بررسی متون و جستجوی الکترونیکی و تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS از جمله کارگاه‌هایی هستند که در این مدرسه سه روزه با حضور اساتید مجرب برگزار می شود.

برنامه کارگاه ها در جدول زیر مشخص شده است.

         عنوان کارگاه                                    مدرس                          تاریخ
پروپوزال نویسی آقای دکتر حمید شریفی،دانشیار اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی کرمان چهارشنبه 1398/01/28 از 8 صبح تا 17
اصول مقاله نویسی آقای دکتر محسن رضائیان، استاد تمام اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان پنج شنبه 1398/01/29 از 8 صبح تا 13
بررسی متون وجستجوی الکترونیک خانم دکتر مریم اخوتی، دانشیار کتابداری دانشگاه علوم پزشکی کرمان  پنج شنبه 1398/01/29 از 14 بعدازظهر تا 18
تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار spss آقای دکتر یونس جهانی، دانشیار آمار زیستی دانشگاه علوم پزشکی کرمان جمعه 1398/01/30 از 8صبح تا 13  

 

لازم به ذکر است به منظور دریافت گواهی شرکت در این کارگاه ها حضور در تمامی کارگاه ها و چاپ یک مقاله الزامی است.

روابط عمومی معاونت تحقیقات و فن آوری دانشگاه علوم پزشکی بم


1398/01/26
81