بازدید رییس اداره بازرسی دانشگاه از درمانگاه نظام شهر

بازدید رییس اداره بازرسی دانشگاه از درمانگاه نظام شهر

 رییس اداره بازرسی دانشگاه جهت بررسی نحوه خدمت رسانی از درمانگاه نظام شهر بازدید کرد.


به گزارش روابط عمومی اداره بازرسی دانشگاه، دکتر فروتن رییس اداره بازرسی دانشگاه جهت بررسی نحوه خدمت رسانی ، نواقص و مشکلات  از مطب پزشکان، دندان پزشکی، مامایی، بهداشت محیط، بهداشت خانواده و تزریقات درمانگاه نظام شهر بازدید و گزارش مشکلات و نواقص  به شبکه بهداشت شهرستان نرماشیر ارسال شد.  

این بازدید روز 97/01/25 توسط دکتر فروتن رییس و رحیمی کارشناس اداره بازرسی انجام شد.


1398/01/26
20