برگزاری کارگروه سلامت در حوادث غیرمترقبه دانشگاه علوم پزشکی بم

برگزاری کارگروه سلامت در حوادث غیرمترقبه دانشگاه علوم پزشکی بم

کارگروه سلامت در حوادث غیرمترقبه با موضوع بارندگی و احتمال وقوع سیلاب ها در روزهای آینده با حضور رییس دانشگاه علوم پزشکی بم برگزار شد. 


به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی بم، صبح امروز کارگروه  سلامت در حوادث غیر مترقبه دانشگاه علوم پزشکی با موضوع بارندگی ها و احتمال وقوع سیلاب ها در روزهای