بازدید رییس دانشگاه علوم پزشکی از واحدهای تابعه دانشگاه

بازدید رییس دانشگاه علوم پزشکی از واحدهای تابعه دانشگاه

رییس دانشگاه علوم پزشکی بم از واحدهای تابعه دانشگاه بازدید و سال جدید را به پرسنل تبریک گفت.


به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی بم، دکتر عباس زاده رییس دانشگاه علوم پزشکی بعد از تعطیلات نوروز با حضور در پردیس دانشگاه و معاونت های فرهنگی ودانشجویی، آموزشی، تحقیقات و فن آوری، دانشکده های پزشکی، بهداشت، پرستاری و مامایی و اداره گزینش  سال جدید را به پرسنل تبریک گفت و از نزدیک از واحدها بازدید کرد.


1398/01/18
194