جلسه ستاد حوادث غیر مترقبه شهرستان بم در دانشگاه علوم پزشکی برگزار شد.

جلسه ستاد حوادث غیر مترقبه شهرستان بم در دانشگاه علوم پزشکی برگزار شد.

جلسه ستاد حوادث غیر مترقبه شهرستان با حضور فرماندار و رییس دانشگاه علوم پزشکی بم برگزار شد.


به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی بم، جلسه ستاد حوادث غیر مترقبه شهرستان با توجه بارندگی های شدید و  سیلاب های اخیر در برخی مناطق کشور و همچنین آمادگی کامل در برابر حوادث احتمالی، ظهر امروز با حضور شهسوارپور فرماندار، عزیز آبادی رئیس شورای اسلامی، دکتر عباس زاده رییس دانشگاه علوم پزشکی  در مرکز حوادث و فوریت های پزشکی بم برگزار شد.

در این جلسه کارشناسان اداره هواشناسی، ناحیه مقاومت بسیج سپاه بم، اورژانس، هلال احمر، رییس بیمارستان پاستور و همچنین معاون بهداشتی، معاون درمان، معاون غذا و دارو، مدیرحراست  و کارشناس اداره بازرسی دانشگاه علوم پزشکی نیز حضور داشتند.


1398/01/06
243