برگزاری کمیته پیشگیری از بیماریهای منتقله از آب وغذا

برگزاری کمیته پیشگیری از بیماریهای منتقله از آب وغذا

در راستای ایجاد وحفظ آمادگی ارائه خدمات بهداشتی درایام نوروز 1398 واجرای اقدامات پیشگیری ، مراقبت وکنترل بیماریهای واگیر وآمادگی مقابله با حوادث و رخدادهای بهداشتی گروه تخصصی پیشگیری ومبارزه با بیماریهای واگیر معاونت بهداشت کمیته ای مبنی بر پیشگیری از بیماریهای منتقله از آب وغذا تشکیل داد.


این کمیته باحضور معاون فنی معاونت بهداشت ، معاون اجرایی معاونت بهداشت ، مدیر گروه وکارشناسان بیماریهای واگیرستاد معاونت ، نماینده فوریتهای پزشکی ، نماینده بیمارستان افلاطونیان ، سرپرستان شبکه ومراکز بهداشت شهرستانهای تحت پوشش دانشگاه ومسوولین بیماریهای شهرستانها برگزار گردید.در ابتدای جلسه معاون اجرایی معاونت بهداشت ضمن خوش آمدگویی به حاضرین براهمیت اطلاع رسانی به مسافرین نوروزی در ورودی های شهر، اماکن تفریحی و... از طریق نصب بنر وتوزیع تراکت های بهداشتی جهت اطلاع رسانی وبالابردن سطح آگاهی مردم دراین خصوص تاکید کردند.

سپس مدیرگروه تخصصی مبارزه وپیشگیری از بیماریها ضمن تاکید برلزوم گزارش دهی به موقع موارد طغیان ازسوی مراکز بهداشتی وبیمارستانها به ارائه ی آمار این بیماری پرداخته و انواع بیماری منتقله از آب وغذا را معرفی و چگونگی پیشگیری از ابتلا به آن را شرح دادند.


1397/12/22
80