برگزاری نشست هیئت رئیسه دانشگاه در شهرستان نرماشیر

برگزاری نشست هیئت رئیسه دانشگاه در شهرستان نرماشیر

هیئت رئیسه دانشگاه علوم پزشکی بم با حضور فرماندار شهرستان نرماشیر درسالن فرمانداری این شهر برگزار شد.


به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی بم، ظهر امروز نشست هفتگی هئت رئیسه دانشگاه علوم پزشکی در خصوص توسعه بهداشت و درمان شهرستان نرماشیر با حضور مشکی فرماندار، رییس دانشگاه علوم پزشکی شرق استان کرمان واعضای هیئت رئیسه دانشگاه در سالن فرمانداری این شهر برگزار شد.


1397/10/19
152