برگزاری کمیته نظام ارجاع الکترونیک

برگزاری کمیته نظام ارجاع الکترونیک

کمیته نظام ارجاع اللکترونیک با حضور رییس دانشگاه علوم پزشکی برگزار شد.


به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی بم، عباس عباس زاده رییس دانشگاه علوم پزشکی در جلسه نظام ارجاع الکترونیک در ستاد مرکزی دانشگاه گفت: با توجه به تاکیدات وزارت بهداشت به موضوع نظام ارجاع بایستی در دانشگاه علوم پزشکی بم با جدیت بیشتر به این موضوع پرداخته شود و همه باید در جهت ارتقاء تلاش کنیم.

وی افزود: سامانه نوبت دهی الکترونیک در کلینیک ها بایستی ساماندهی شود و به وقت شهروندان در نوبت دهی و ویزیت پزشکان در کلینیک ها احترام بگذاریم و مردم نباید معطل شوند.

جلسه کمیته ارجاع نظام الکترونیک صبح امروز برگزار و حاضرین نظرات و پیشنهادات را در خصوص نظام ارجاع ارائه دادند.


1397/10/18
88