پخش زنده ششمین کنگره اخلاق پرستاری در بم

پخش زنده ششمین کنگره اخلاق پرستاری در بم

ششمین کنگره اخلاق پرستاری در بم به صورت زنده پخش  می شود.


پخش زنده ششمین کنگره اخلاق پرستاری از طریق  لینک  https://goo.gl/K8gGQF   و  یا صفحه اینستاگرام کنگره به آدرس:     nursingethics@  مشاهده فرمایید.


1397/12/07
491