سامانه پژوهان راه اندازی شد

سامانه پژوهان راه اندازی شد

سامانه مدیریت امور پژوهشی(پژوهان) دانشگاه علوم پزشکی بم راه اندازی شد. 


به اطلاع پژوهشگران،اساتید و دانشجویان محترم می رساند؛ سامانه پژوهان (سامانه مدیریت امور پژوهشی) دانشگاه علوم پزشکی بم راه اندازی شد.

برای ثبت نام با استفاده از مرورگر google chrome به آدرس زیر مراجعه فرمائید:

آدرس سامانه پژوهان :    https://www.89.46.219.52

معاونت تحقیقات و فن آوری  


1397/10/01
156