کارگاه اخلاق در کارآزمایی های بالینی"معاونت تحقیقات و فن آوری"

کارگاه اخلاق در کارآزمایی های بالینی"معاونت تحقیقات و فن آوری"

کارگاه اخلاق در کارآزمایی های بالینی،  در حاشیه ششمین کنگره اخلاق پرستاری توسط معاونت تحقیقات و فن آوری دانشگاه علوم پزشکی بم برگزار می گردد.


مدرس این کارگاه خانم دکتر لیلا افشار متخصص اخلاق پزشکی عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی می باشد.

تاریخ برگزاری کارگاه :چهارشنبه 1397/12/8

ساعت :14

مکان : سالن همایش دانشکده پزشکی


1397/11/29
198