کارگاه اخلاق در آموزش "معاونت تحقیقات و فن آوری"

کارگاه اخلاق در آموزش "معاونت تحقیقات و فن آوری"

کارگاه اخلاق در آموزش،  در حاشیه ششمین کنگره اخلاق پرستاری توسط معاونت تحقیقات و فن آوری دانشگاه علوم پزشکی بم برگزار می گردد.


مدرس این کارگاه دکتر خلج زاده متخصص اخلاق پزشکی می باشد.

تاریخ برگزاری کارگاه : پنج شنبه 1397/12/9

ساعت :9 الی 12

مکان : سالن همایش دانشکده پزشکی


1397/11/29
174