جلسه کمیته ستاد تحول نظام سلامت با حضور رییس دانشگاه برگزار شد

جلسه کمیته ستاد تحول نظام سلامت با حضور رییس دانشگاه برگزار شد

جلسه کمیته ستاد تحول نظام سلامت با حضور رییس دانشگاه برگزار شد.


به گزارش روابط عمومی دانشگاه، جلسه کمیته ستاد تحول نظام سلامت دانشگاه با موضوع مدیریت کاهش هزینه ها صبح امروز با حضور رییس دانشگاه علوم پزشکی و کلیه اعضا برگزار شد.

 


1397/08/13
179