برگزاری جلسه کارگروه پدافند غیر عامل و دومین جلسه کارگروه سلامت در حوادث غیر مترقبه

برگزاری جلسه کارگروه پدافند غیر عامل و دومین جلسه کارگروه سلامت در حوادث غیر مترقبه

جلسه ستاد نکوداشت پدافند غیر عامل و دومین جلسه کارگروه سلامت در حوادث غیر مترقبه و کمیته پدافند غیرعامل  سال ۱۳۹۷ برگزار شد.


به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی بم، با توجه به حساسیت و گستردگی موضوع و حوزه پدافند غیر عامل  و دستورالعمل ابلاغی وزارت بهداشت و کاهش آسیب پذیری نظام سلامت و زیرساخت های حساس حیاتی و مهم و همچنین افزایش میزان آمادگی در برابر انواع آسیب ها و تهدیدات، اقدام پاسخ اضطراری موثر و مناسب و کاهش آسیب پذیری از جمله اهداف پدافند غیرعامل در حوزه سلامت می باشد .
اعضای کمیته پدافند غیر عامل دانشگاه نیز درخصوص ضرورت رعایت اصول پدافندی در تمام عرصه های سازمانی و برنامه های معاونت ها و واحد های مختلف دانشگاه در هفته نکوهداشت پدافند غیرعامل بحث و تبادل نظر کردند.
دومین جلسه کارگروه سلامت در حوادث غیرمترقبه و کمیته پدافند غیر عامل صبح امروز با حضور کلیه اعضا در دفتر رییس دانشگاه علوم پزشکی بم برگزار شد.


1397/08/09
181