جلسه بررسی شاخص های سامانه یکپارچه بهداشت "سیب" با حضور رییس دانشگاه علوم پزشکی برگزار شد

جلسه بررسی شاخص های سامانه  یکپارچه بهداشت "سیب" با حضور رییس دانشگاه  علوم پزشکی برگزار شد

جلسه بررسی شاخص های سامانه بهداشت بهداشت "سیب"  در حوزه دانشگاه و جایگاه آن در کشور با حضور رییس دانشگاه  علوم پزشکی برگزار شد.


به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی بم، دکتر عباس زاده درجلسه بررسی شاخص های سامانه یکپارچه بهداشت "سیب"  در حوزه دانشگاه و جایگاه آن در کشور، شاخص های ثبت شده در سامانه را بررسی و پیگیری مواردی از جمله؛ ارتقا شاخص ها،جلسه توجیهی برای شهرستان ها به صورت روتین و همچنین فعال و غیر فعال بودن کاربران ستادی و آنلاین بودن کاربران را خواستار شدند.

این جلسه صبح امروز با حضور رییس دانشگاه علوم پزشکی، معاون بهداشتی و رییس حوزه ریاست در حوزه ریاست دانشگاه برگزار شد.


1397/08/09
114