بازدید رییس دانشگاه علوم پزشکی از بیمارستان پاستور بم

بازدید رییس دانشگاه علوم پزشکی  از بیمارستان پاستور بم

رییس دانشگاه علوم پزشکی بم به همراه معاون آموزشی دانشگاه از بخشهای بیمارستان پاستور کردند.


به گزارش روابط عمومی بیمارستان پاستور : دکتر عباس زاده رییس دانشگاه علوم پزشکی به همراه دکتر قاسمی معاون اموزشی صبح امروز از بخشهای مختلف آموزشی بیمارستان  بازدید کردند. رییس دانشگاه علوم پزشکی خواست؛ نسبت به  برطرف کردن کمبودهای آموزشی در بیمارستان هرچه سریع تر اقدام شود.

بیمارستان آموزشی پاستور بم بعد از زلزله سال ۸۲، به عنوان تنها بیمارستان شرق استان کرمان، خدمات آموزشی و درمانی این منطقه را عهده دار است.


1397/08/08
197