دسترسی به فایلهای نظام آراستگی

دسترسی به فایلهای نظام آراستگی

جهت استفاده از کلیه همکاران محترم دانشگاه کلیه فایلهای نظام آراستگی را میتوانند از دریافت نمایند


با توجه به اهمیت نظام آراستی و اجرای آن در دانشگاه علوم پزشکی بم جهت استفاده  همکاران کلیه فایلها را میتوانید به صورت یکجا از لینک زیر دریافت نمایید.

فرمهای مربوط به نظام آراستگی حجم کلیه فایلها 16.035 مگابایت

 

 


1397/08/06
116